Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(14.10.2013-20.10.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 70 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 16.10.2013 na pl. Jana Pawła II ujęto Damiana G., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 18.10.2013 na ul. P.O.W. ujęto Michała W. oraz Bartłomieja T., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 19.10.2013 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Roberta O., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 19.10.2013 na ul. Armii Krajowej ujęto Kamila S. oraz Jarosława S., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne oraz w dwóch przypadkach zostaną skierowane wnioski o ukaranie do Sądu.

Ponadto:

 • W dniach 14,17oraz 18.10.2013 współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej  udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości na posesjach przy ul. Legionów Polskich, Ciasnej i Mielczarskiego.
 • W dniu 16.10.2013 około godz 20.45 w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy/al. Partyzantów, ujęto kierującego, który wjechał w słupki ogradzające chodnik od jezdni. Szybka interwencja patrolu Straży Miejskiej uniemożliwiła oddalenie się sprawcy zdarzenia. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że kierowca znajduje  się w stanie po użyciu alkoholu. W związku z powyższym powiadomiono policję, w celu dalszego prowadzenia czynności.
 • W dniu 18.10.2013 z ul. Sienkiewicza odholowano na parking samochód marki Skoda. Kierowca zaparkował na wjeździe na posesję, czym uniemożliwił dojazd do nieruchomości. Na sprawcę nałożony został mandat karny oraz został obciążony kosztami odholowania pojazdu oraz kosztami parkingu.
 • W dniu 19.10.2013 na ul. 1 Maja ujęto Jakuba G., który kopiąc w wiatę przystanku komunikacji publicznej doprowadził do jej uszkodzenia. Sprawcę ukarano wysokim mandatem oraz zostały podjęte czynności zmierzające do poniesienia kosztów naprawy uszkodzonej wiaty.
 • W dniu 20.10.2013 na ul. Wittenberga podjęto działania w stosunku do kobiety z zanikami pamięci. W związku z trudnościami w ustaleniu aktualnego miejsca zamieszkania, kobieta czasowo została umieszczona w Markocie „Dar Serca” w Oryszewie, po czym po przeprowadzonych czynnościach została odebrana przez członków rodziny.
 • W dniu 20.10.2013 ul. P.O.W. udzielono pomocy mężczyźnie chcącemu popełnić samobójstwo. Wezwana na miejsce załoga karetki Pogotowia Ratunkowego zaopiekowała się w/w mężczyzną.
 • W dniu 20.10.2013 z pl. Piłsudskiego odholowano na parking samochód marki Honda, którego kierowca zaparkował na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Na sprawcę nałożony został mandat karny zgodnie z taryfikatorem w wysokości 500 zł. oraz został obciążony kosztami odholowania pojazdu oraz kosztami parkingu.

Przeprowadzono kontrolę na części ul. Okrzei w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,  przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podejmowano działania w stosunku do kierujących rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Nałożono trzy mandaty karne oraz udzielono trzech pouczeń.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono pouczeń.

W trzech przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Nałożono mandaty karne.

Podczas pełnionych służb dokonano 62 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 68 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 45 dotyczyło zdarzeń drogowych, 10 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 13 dotyczyło m.in. chuligańskiego wybryku, nieobyczajnych wybryków, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2013-10-21
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2013-10-21 15:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-21 15:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135344
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51