Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(21.10.2013-27.10.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 52 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 21.10.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Iwonę N. oraz Elżbietę L., które spożywały alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 26.10.2013 na ul. Limanowskiego ujęto Michała P., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 21.10.2013 współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości na posesji przy ul. Kościuszki.
 • W dniu 22.10.2013 współpracowano z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadzając kontrolę porządkową cmentarza.
 • W dniu 22.10.2013 współpracowano z Wydziałem Gospodarki Komunalnej U.M. przeprowadzając kontrole na posesjach przy ul. Dolnośląskiej oraz ul. Kasztanowej.
 • W dniu 23.10.2013 z ul. P.O.W. odholowano na parking samochód marki Toyota, którego kierowca zaparkował na wjeździe na posesję, czym uniemożliwił dojazd do nieruchomości. Na sprawcę nałożony został mandat karny oraz został obciążony kosztami odholowania pojazdu oraz kosztami parkingu.
 • W dniu 23.10.2013 na ul. Legionów Polskich na właściciela nałożono mandat karny za brak obowiązkowych szczepień psa.
 • W dniu 25.10.2013 na ul. Skrowaczewskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 25.10.2013 na Targowisku Miejskim przeprowadzono wyrywkowa kontrolę legalizacji wag i odważników.
 • W dniu 27.10.2013 na ul. Kościuszki zabezpieczano działania Straży Pożarnej przy prowadzonej akcji gaśniczej.

Przeprowadzono kontrolę na części ul. Roszarniczej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podejmowano działania w stosunku do kierujących rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Nałożono mandat karny.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczenia.

Funkcjonariusze S.M. uczestniczyli w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 38 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 47 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 21 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 18 dotyczyło m.in. chuligańskiego wybryku, nieobyczajnych wybryków, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2013-11-05 09:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-05 09:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139018
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51