Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(04.11.2013-10.11.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 91 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 06.11.2013 na terenie Parku Miejskiego przy ul. Dittricha ujęto Pawła T. oraz Jarosława T., spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 08.11.2013 na Pl. Jana Pawła II ujęto Adama N., spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

W tym samym dniu na ul. 1Maja ujęto małoletnią Ewę Sz., znajdującą się pod wpływem alkoholu. W/w w związku z tym, że była osobą nieletnią została przekazana do dalszych czynności funkcjonariuszom policji w celu prowadzenia dalszych czynności a po ich przeprowadzeniu została przekazana pod pieczę opiekuna prawnego.

W dniu 10.11.2013 na ul. Mireckiego ujęto Tomasza B. oraz Rafała M., spożywających alkohol w miejscu publicznym.

W tym samym dniu na ul. Jedności Robotniczej ujęto Daniela K. oraz Piotra W., spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym nałożono mandaty karne.

W dniu 08.11.2013 na ul. Narutowicza ujęto Kamila B., oraz Michała P,. zakłócających spokój i porządek publiczny, ze znamionami czynów o charakterze chuligańskim.

Tego samego dnia na ul. Okrzei ujęto Cezarego Sz., oraz Kacpra P., zakłócających spokój i porządek publiczny, również ze znamionami czynów o charakterze chuligańskim.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 05.11.2013 w/z z uszkodzeniem rury gazowej na ul. Wyspiańskiego funkcjonariusze Straży Miejskiej współpracując z Policją prowadzili działania mające na celu zabezpieczenie strefy zagrożonej wybuchem oraz udzielali wsparcia mieszkańcom podczas ewakuacji.

W tym samym dniu na ul. Parkingowej wezwano załogę karetki pogotowia ratunkowego do n/n mężczyzny, decyzją zespołu ratowników medycznych w/w został hospitalizowany.

W dniu 06.11.2013 na ul. Bielnikowej zabezpieczano działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji gaśniczej.

W dniu 09.11.2013 na ul. Moniuszki wezwano załogę karetki pogotowia ratunkowego do starszej kobiety która uległa zasłabnięciu, po przeprowadzonych badaniach decyzją zespołu ratowników medycznych w/w dowieziono do miejsca zamieszkania i oddano pod opiekę rodzinie.

W minionym tygodniu na ul. Okrzei przeprowadzono kontrolę zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W minionym tygodniu na terenie miasta, zabezpieczano spokój i porządek publiczny podczas trwania koncertu rockowego odbywającego się w Centrum Kultury oraz odbywających się Mistrzostw Polski MMA w hali OSiR przy ul. Jodłowskiego.

W opisywanym czasookresie funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 57 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 76 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 38 dotyczyło zdarzeń drogowych, 11 spożywania alkoholu, a 27 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; chuligańskiego zachowania mężczyzn; ogłoszeń umieszczanych w płatnej strefie bez zgody administratora; zanieczyszczonych miejsc publicznych; niesprawnych lamp oświetlenia ulicznego; ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych; nieobyczajnego wybryku; chuligańskiego wybryku; uszkodzonych urządzeń; mężczyzny który wtargnął na jezdnię i powodował zagrożenie w ruchu drogowym.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2013-11-12
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-11-12 13:57
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2013-11-12 14:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135376
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51