Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(18.11.2013-24.11.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 72 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 22.11.2013 na ul. F. de Girarda ujęto Norberta W., który podjął próbę spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Na w/w został nałożony mandat karny.

Ponadto:

 • W dniu 19.11.2013 na ul. Jaktorowskiej zabezpieczano działania Państwowej Staży Pożarnej przy neutralizacji rozlanego oleju na jezdni.
 • W dniu 22.11.2013 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha do n/n mężczyzny znajdującego się w stanie upojenia alkoholowego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego.
 • W dniu 23.11.2013 udzielono pomocy osobie bezdomnej zapewniając pobyt i dowożąc do Markotu-Dar Serca w Oryszewie.
 • W dniu 23.11.2013 na ul Sławińskiego podczas wspólnego patrolu funkcjonariusza S.M. oraz funkcjonariusza Policji, przy jednej z kontrolowanych osób ujawniono telefon pochodzący z kradzieży. Dalsze czynności funkcjonariusze KPP.
 • W dniach 19.11.2013 oraz 20.11.2013 na ul. 1 Maja oraz ul. Bratniej udzielono asysty pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy wykonywanych czynnościach.
 • W dniu 20.11.2013 współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości na posesji przy ul. Dittricha.
 • W dniu 20.11.2013 na ul. Malinowej współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M.
 • W dniu 24.11.2013 około godziny 16:50 funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolujący ulice miasta, na ul. Skrowaczewskiego ujawnili zdarzenie drogowe w którym kierujący pojazdem marki Mitsubishi uderzył w słup oświetlenia ulicznego. Na miejscu ujęto Artura K., którego przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP. W/w oprócz prowadzonych czynności w związku ze zdarzeniem drogowym odpowie za dokonanie uszkodzenia pojazdu S.M., którego dokonał po ujęciu, znajdując się w części przeznaczonej dla osób zatrzymanych.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono pouczeń. W jednym przypadku w związku z brakiem obowiązkowego szczepienia psa nałożono mandat karny.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczeń.

Podejmowano działania w stosunku do kierujących rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Udzielono pouczenia.

Przeprowadzono kontrolę na części ul. Kasztanowej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Opolskiej oraz ul. Piaskowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 42 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 79 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 54 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 22 dotyczyło m.in. chuligańskich wybryków, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2013-11-25
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2013-11-25 14:25
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-25 15:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135400
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51