Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(25.11.2013-1.12.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 73 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

 • W dniu 27.11.2013 funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Miejskim Przedszkolu nr 2 przy ul. Parkingowej.
 • W dniu 27.11.2013 współpracowano z Żyrardowską Spółdzielnią Mieszkaniową udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości w bloku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej.
 • W dniu 29.11.2013 na ul. 16 Stycznia udzielono asysty pracownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. przy wykonywanych czynnościach.

W dwóch przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli  psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Nałożono jeden mandat karny oraz udzielono jednego pouczenia.

W trzech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono pouczeń.

Przeprowadzono  kontrolę na ul. Sienkiewicza w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono  kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Tomaszewskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 95 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 72 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 22 dotyczyło m.in. bójek, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2013-12-02
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2013-12-02 15:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-02 15:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139046
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51