Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(2.12.2013-8.12.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 70 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 3.12.2013 z ul. Dekerta odholowano na parking samochód marki Audi, którego stan wskazywał na to, że jest nieużywany.

W dniu dniach 4 i 5.12.2013 współpracowano z przedstawicielami Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. w celu poprawy warunków dla pieszych korzystających z ulicy Towarowej i Kolejowej. W wyniku podjętych działań zostało wykonane utwardzenie kilkunastometrowego odcinka drogi. Wykonawca został również zobligowany do bieżącego usuwania błota z w/w ulic.

W dniu 4.12.2013 na ul. Okrzei patrol Straży Miejskiej w związku z ryzykiem porażenia prądem, zabezpieczał miejsce awarii energetycznej do czasu przybycia ekipy naprawczej.

W dniu 5.12.2013 na ul. Szulmana udzielono asysty pracownikowi Wydziału Gospodarki Lokalowej U.M. przy wykonywanych czynnościach.

W dniu 5.12.2013 na ul. Girarda współpracowano ze Strażą Pożarną w celu oceny właściwego zabezpieczenia pożarowego jednego z budynków mieszkalnych.

W dniu 6.12.2013 na pl. Jana Pawła II zabezpieczano przebieg Mikołajek.

W związku z zagrożeniem związanym z orkanem „Ksawery”, Straż Miejska uruchomiła w minionym tygodniu dodatkowe patrole. Podejmowano interwencje między innymi w związku z uszkodzonym dachem na jednej ze szkół, przewróconymi drzewami, uszkodzonymi liniami energetycznymi, nie licząc licznie poobłamywanych gałęzi powodujących zagrożenie w ruchu drogowym. W miarę posiadanych możliwości funkcjonariusze usuwali skutki wichury oraz również zabezpieczali działania Straży Pożarnej i pracowników Zakładu Energetycznego.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia.

Przeprowadzono kontrolę na ul. Chmielnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 13 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 77 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 59 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 17 dotyczyło m.in. nagannego zachowania młodzieży, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2013-12-09
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-12-09 15:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-09 15:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139053
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51