Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(9.12.2013-15.12.2013)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 112 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 9.12.2013 na ul. 1 Maja ujęto Adama K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 13.12.2013 na ul. 1 Maja ujęto Marcina R. oraz Marcina P., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 13.12.2013 na ul. Limanowskiego ujęto Marlenę G. oraz Elizę W., które spożywały alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 9.12.2013 na ul. Waryńskiego udzielono pomocy osobie leżącej na chodniku. Na miejsce zdarzenia wezwano karetkę Pogotowia Ratunkowego, w celu oceny stanu zdrowia a następnie mężczyznę dowieziono do miejsca zamieszkania, przekazując pod opiekę rodzinie.

W dniu 12.12.2013 współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty administratorom nieruchomości w czasie wykonywania czynności służbowych w nadzorowanych lokalach przy ul. Limanowskiego, Legionów Polskich oraz Chopina.

W dniu 14.12.2013 z ul. P.O.W. odholowano na parking samochód marki Audi, którego kierujący nie zastosował się do przepisów ruchu drogowego, parkując pojazd na wysokości wjazdu na posesję. Kierowca oprócz kary za popełnione wykroczenie poniósł również koszty odholowania pojazdu oraz parkingu strzeżonego.

W dniu 14.12.2013 na ul. 1 Maja ujęto Macieja K., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

Przeprowadzono kontrolę na ul. Struga oraz Legionów Polskich w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Falistej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 34 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 87 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 67 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 15 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, bójek, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2013-12-16
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-12-17 11:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-17 11:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135411
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51