Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(16.12.2013-02.01.2014)

 

W okresie od 16.12.2013 do 02.01.2014 Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 154 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 20.12.2013 na pl. Jana Pawła II ujęto Arkadiusza M. oraz Rafała S., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 20.12.2013 na ul. Wittenberga ujęto Kamila K.,  który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

W dniu 21.12.2013 na pl. Jana Pawła II ujęto Marcina W., Artura J., Marcina K. oraz Sylwestra O., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

W dniu17.12.2013 na ul. 1 Maja  wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W dniach 17 oraz 24.12.2013 współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty administratorom nieruchomości w czasie wykonywania  czynności służbowych w nadzorowanych lokalach przy ul. 1 Maja.

W dniu 17.12.2013 na ul. Reymonta na Łukasza Z. nałożono mandat karny za spalanie nieczystości.

W dniach 17 i 18.12.2013 współpracowano z pracownikami MOPS-u, przeprowadzając kontrole.

W dniu 18.12.2013 na ul. Wasilewskiego współpracowano z Wydziałem Gospodarki Komunalnej U.M., w związku z podejrzeniem dokonania zanieczyszczenia wody.

W dniu 20.12.2013 zabezpieczano przebieg Wigilii Miejskiej na pl. Jana Pawła II.

W dniu 20.12.2013 na ul. Dittricha ujęto Jarosława S., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. W/w osadzono do wytrzeźwienia oraz ukarano mandatem karnym.

W dniu 21.12.2013 na ul.1 Maja zatrzymano Jacka K., kierującego rowerem po zmierzchu bez wymaganego oświetlenia. Na kierującego nałożono mandat karny.

W dniu 24.12.2013 na ul. Limanowskiego ujęto Jakuba Z., który dokonywał uszkodzenia urządzenia służącego do użytku publicznego. Sprawce ukarano mandatem karnym.

W dniu 24.12.2013 na ul. Limanowskiego na Tomasza K. oraz Jakuba Z. nałożono mandaty karne za zaśmiecanie miejsca publicznego.

W dniu 27.12.2013 w rejonie skrzyżowania ulic Jedności Robotniczej i Środkowej zabezpieczano miejsce zdarzenia drogowego. Na miejsce wezwano karetkę Pogotowia Ratunkowego, Straż Pożarną oraz Policję.

W dniu 29.12.2013 na ul. Wiejskiej ujęto Iwonę N., która znajdując się stanie upojenia alkoholowego dopuściła się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

W dniu 29.12.2013 na ul. Narutowicza ujęto Caldarę T., która w sposób natarczywy żebrała. Na sprawczynię nałożono mandat karny.

W dniu 29.12.2013 zabezpieczano przebieg turnieju koszykarskiego na terenie hali sportowej przy ul. Jodłowskiego.

W dniu 30.12.2013 współpracując z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży materiałów pirotechnicznych.

W dniu 31.12.2013 na ul. 1 Maja ujęto Patryka P., który dokonywał uszkodzenia urządzenia służącego do użytku publicznego. Sprawce ukarano mandatem karnym.

W dniu 2.01.2014 na ul. Narutowicza ujęto Bartłomieja K., który używał słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Na w/w nałożono mandat karny.

W pięciu przypadkach prowadzono czynności w stosunku do właścicieli psów, którzy nie zachowali warunków bezpieczeństwa przy ich trzymaniu. Udzielono jednego pouczenia, nałożono dwa mandaty karne oraz w dwóch przypadkach zostaną skierowane wnioski o ukaranie do Sądu.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Udzielono pouczeń.

Przeprowadzono kontrolę na części ul. Krótkiej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Smoczej i Piaskowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 95 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 112 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 61 dotyczyło zdarzeń drogowych, 15 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 36 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, bójek, uszkodzonych urządzeń, zanieczyszczania miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2014-01-03
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2014-01-03 13:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2014-01-03 13:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139056
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51