Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(20.01.2014-26.01.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 48 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

 • W związku z opadami śniegu przeprowadzano kontrolę realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku usuwania śliskości z chodników. W wyniku podjętych działań nałożono jeden mandat karny oraz w jedenastu przypadkach udzielono pouczeń.
 • W dniu 21.01.2014 wzywano Straż Pożarną do palących się śmieci w kontenerze przy ul. Mireckiego.
 • W dniu 23.01.2014 na ul. Narutowicza wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 24.01.2014 na ul. Leszno na właściciela psów nałożono mandaty karne w związku z brakiem obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie. Właściciela zobligowano jednocześnie do poddania psów szczepieniom.
 • W dniu 24.01.2014 na ul. Bora-Komorowskiego współpracowano z przedstawicielem Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu oceny dobrostanu psów.
 • W dniu 24.01.2014 na ul. Szarych Szeregów wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 25.01.2014 na ul. Kościuszki ujęto Michała R., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na sprawcę nałożono mandat karny.
 • W dniu 16.01.2014 na ul. Szarych Szeregów udzielono pomocy osobie bezdomnej, zapewniając pobyt i dowożąc do Markotu Dar-Serca w Oryszewie.

W jednym przypadku prowadzono czynności w stosunku do właściciela psa, który nie zachował warunków bezpieczeństwa przy jego trzymaniu. Udzielono pouczenia.

Przeprowadzono  kontrolę na ul. Chopina w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Harcerskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 26 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 55 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 41 dotyczyło zdarzeń drogowych, a 14 dotyczyło m.in. uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, nieprawidłowości w zakresie usuwania śliskości, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-01-27
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-01-27 14:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-27 14:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135294
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51