Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

KRONIKA  (10.02.2014-16.02.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 92 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 11.02.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Macieja D., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 15.02.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Adama G., oraz Daniela M.  którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 16.02.2014 na ul. Waryńskiego ujęto Krzysztofa B., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 10.02.2014 na ul. Żeromskiego ujęto Cezarego P., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku oraz używał słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Na w/w za popełnione wykroczenia nałożono mandaty karne.
 • W dniu 10.02.2014 na ul. Kościelnej współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości.
 • W dniu 12.02.2014 na ul. 1 Maja operator monitoringu miejskiego zauważył chuligańskie zachowanie trzech mężczyzn, które powodowało zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Dodatkowo jeden z mężczyzn zanieczyścił miejsce publiczne. Na miejsce zdarzenia został skierowany patrol Straży Miejskiej, w celu podjęcia dalszych czynności. W trakcie prowadzonych czynności w/w, którymi okazali się Hubert P., Piotr K. oraz Norbert Z. zostali ujęci, a następnie ukarani grzywnami w postaci mandatów karnych.
 • W dniu 15.02.2014 na ul. Waryńskiego ujęto Damiana R., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 15.02.2014 na ul. 1 Maja ujęto Ewę K., która zakłóciła spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 15.02.2014 na ul. Limanowskiego na właściciela psa nałożono mandat karny w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
 • W dniu 16.02.2014 na ul. Dzikiewicza na właściciela psa nałożono mandat karny w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Przeprowadzono kontrolę na ul. Waryńskiego w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono  kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Anielewicza. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 43 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 82 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 59 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in. chuligańskich wybryków, uszkodzonych urządzeń, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczania miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-02-19 08:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-19 08:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135322
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51