Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(17.02.2014-23.02.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 70 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 23.02.2014 na terenie Parku Dittricha ujęto Michała K. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.
 • W tym samym dniu na ul. Al. Partyzantów ujęto Krystiana S. spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych za popełnione wykroczenie.

W dniu 17.02.2014 na ul. Waryńskiego 25 ujęto Andrzeja O. dopuszczającego się nieobyczajnego wybryku, w/z z popełnionym wykroczeniem na sprawcę nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

W dniu 20.02.2014 na Pl. Piłsudskiego ujęto Piotra Z. zakłócającego spokój i porządek publiczny, wobec sprawcy wykroczenia podjęto działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

W tym samym dniu na ul. 1 Maja do mężczyzny potrzebującego pomocy wezwano załogę karetki pogotowia ratunkowego, decyzją zespołu ratowników medycznych w/w został hospitalizowany.

W dniu 23.02.2014 na terenie Parku Dittricha ujęto Kamila P. zaśmiecającego miejsce publiczne, na w/w nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

W tym samym dniu na ul. Wysockiego oraz ul. Wyszyńskiego wyciągnięto konsekwencje w postaci mandatów karnych wobec właścicieli psów którzy nie zachowali środków ostrożności przy ich trzymaniu.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kontrolą objęto ulicę Żeromskiego. W przypadku ujawnienia uchybień osoby odpowiedzialne zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 51 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu, a 17 dotyczyło m.in.: osoby umieszczającej ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych; chuligańskiego wybryku; padliny na jezdni; osoby jadącej konno po chodnikach; ogłoszeń zamieszczanych w płatnej strefie bez zgody administratora; uszkodzonej ławki ulicznej; uszkodzonej lampy oświetlenia parku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: kom. Zdzisław Skoczylas
  data wytworzenia: 2014-02-24
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-02-26 08:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 08:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139004
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51