Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(24.02.2014-02.03.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 83 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 01.03.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Bartosza M. oraz Arkadiusza N. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych za popełnione wykroczenie.

 • W dniu 24.02.2014 na ul. Legionów Polskich wyciągnięto konsekwencje w postaci mandatu karnego wobec właściciela psa który nie zachował środków ostrożności przy jego trzymaniu.
 • W dniu 27.02.2014 na ul. Jedności Robotniczej ujęto Krzysztofa M. dopuszczającego się nieobyczajnego wybryku, w/z z popełnionym wykroczeniem na sprawcę nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.
 • W dniu 28.02.2014 na ul. Okrzei ujęto Dariusza O. zakłócającego spokój i porządek publiczny, na sprawcę wykroczenia nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.
 • W dniu 01.03.2014 na ul. Kacperskiej ujęto Kacpra P., Artura R., Krzysztofa O. oraz Mariusza B. zakłócających spokój i porządek publiczny, na sprawców wykroczenia nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kontrolą objęto ulicę Bratnią. W przypadku ujawnienia uchybień osoby odpowiedzialne zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Jeżynowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 43 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 59 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 34 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu, a 20 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych; ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora; zapadliny w chodniku; ubytku w nawierzchni jezdni przy studzience kanalizacyjnej; ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; uszkodzonych słupków odgradzające jezdnię od chodnika.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-03-03
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-03-03 12:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-03 12:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135346
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51