Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(03.03.2014-09.03.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 07.03.2014 na ul. 1 Maja ujęto Martę M., która spożywała alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 09.03.2014 na ul. Mireckiego ujęto Jarosława M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 04.03.2014 na ul. Szczecińskiej na właściciela psa nałożono mandat karny w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
 • W dniu 04.03.2014 na ul. Mostowej wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 6.03.2014 na ul. 1 Maja ujęto Andrzeja G., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku w stanie upojenia alkoholowego. Mężczyzna został ukarany mandatem.
 • W dniu 9.03.2014 na ul. Wyspiańskiego ujęto Mateusza P., który był osobą poszukiwaną. W/w przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Podejmowano działania w stosunku do kierujących rowerami po zmroku bez wymaganego oświetlenia. Udzielono jednego pouczenia.

Przeprowadzono kontrolę na ul. Makowej oraz Niedziałkowskiego w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Próchnika. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono jeden mandat karny oraz udzielono jednego pouczenia.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w trzech spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 29 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 39 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 30 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 6 dotyczyło m.in. uszkadzania mienia, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-03-10
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-03-10 13:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-10 13:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135340
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51