Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(10.03.2014-16.03.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 79 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 11.03.2014 na ul. Kościuszki ujęto Annę P., która spożywała alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 13.03.2014 na ul. 1 Maja ujęto Krzysztofa J. oraz Andrzeja Ż., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • Również w dniu 13.03.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Roberta P., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 12.03.2014 na ul. Waryńskiego ujęto Czesława Sz., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku w stanie upojenia alkoholowego. Mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia oraz został ukarany mandatem.
 • W dniu 12.03.2014 na ul. F. de Girarda na właściciela psa nałożono mandat karny w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
 • W dniu 14.03.2014 na ul. Kutnowskiej wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 15.03.2014 na ul. P.O.W. zabezpieczano działania Państwowej Straży Pożarnej podczas usuwania powalonego drzewa.
 • W związku z porywistym wiatrem, powodującym zagrożenie dla mieszkańców miasta, w dniach 15 i 16.03.2014 został uruchomiony dodatkowy patrol Straży Miejskiej.

Na części ul. Jaktorowskiej przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Bajkowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Nałożono mandat karny.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 29 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 55 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 25 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 23 dotyczyło m.in. uszkadzania mienia, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zanieczyszczonych miejsc publicznych, handlu w miejscu niedozwolonym oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-03-17
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-03-19 08:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-19 08:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139013
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51