Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(17.03.2014-23.03.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 66 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 18.03.2014 na ul. 1 Maja ujęto Paulinę F. oraz Pawła P., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 22.03.2014 na ul. Mickiewicza ujęto Radosława K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 17.03.2014 na ul. Drukarskiej funkcjonariusze Straży Miejskiej wyciągnęli konsekwencje w stosunku do osoby odpowiedzialnej za składowanie styropianu, nakładając mandaty karne za zanieczyszczenie w/w styropianem miejsca publicznego oraz zanieczyszczenie wody. Do zanieczyszczenia doszło w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem składowanego styropianu, który poprzez  porywiste podmuchy wiatru został rozwiany po okolicy. Sprawca został zobligowany do uprzątnięcia styropianu, co jak wykazała kolejna kontrola, zostało zrealizowane.
 • W dniu 20.03.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Marcina M., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny oraz używał słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Na w/w nałożono dwa mandaty karne.
 • W dniu 20.03.2014 na właściciela psa nałożono mandat karny w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia na ul. Skrowaczewskiego.
 • W dniu 21.03.2014 na ul. Dekerta współpracowano ze  Państwową Strażą Pożarną udzielając pomocy kobiecie w dostaniu się do mieszkania.
 • W dniu 22.03.2014 na ul. Zamkniętej zatrzymano Marka Sz., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu kierował rowerem na drodze publicznej. Rowerzystę przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

Na części ul. Wittenberga przeprowadzono  kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Grenadierów. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W dniach 21-23.03.2014 zabezpieczano przebieg Międzynarodowego Turnieju Koszykówki odbywającego się na hali przy ul. Jodłowskiego.

W dniu 22.03.2014 na ul. Piastowskiej współpracując z funkcjonariuszami policji zabezpieczaliśmy przebieg meczu piłkarskiego.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynu. Udzielono pouczeń.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 31 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 49 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in. uszkadzania mienia, zakłócania spokoju i porządku, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-03-24
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-03-24 14:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-24 14:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139022
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51