Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(31.03.2014-06.04.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 60 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 1.04.2014 na pl. Piłsudskiego ujęto Kamila G., Dawida Ż. oraz Piotra Ł., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 5.04.2014 na ul. Kościuszki ujęto Radosława S. oraz Daniela K., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 5.04.2014 na ul. Legionów Polskich ujęto Karola M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 31.03.2014 na ul. Ossowskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 1.04.2014 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Spraw Obywatelskich udzielając asysty przy wykonywanych czynnościach.
 • W dniu 4.04.2014 na ul. Kościuszki współpracowano z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości.
 • W dniu 04.04.2014, funkcjonariusze S.M. zabezpieczali przebieg koncertu odbywającego się w Centrum Kultury.
 • W dniu 6.04.2014 na ul. Kościuszki ujęto Jerzego P., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 6.04.2014 na ul. Leszno na właściciela psa nałożono mandat karny w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Przeprowadzono kontrolę na ul. Mostowej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono również kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Nowy Świat, Mały Rynek oraz Lniarskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 65 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 32 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 27 dotyczyło m.in. chuligańskiego wybryku, nieobyczajnego wybryku, zagrożeń w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-04-07
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-04-07 13:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-07 13:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135384
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51