Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(14.04.2014-27.04.2014)

W minionym okresie Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 74 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

 • W dniu 14.04.2014 współpracowano z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji spraw związanych z zagrożeniem epidemiologicznym na posesji przy ul. Żabiej.
 • W dniu 17.04.2014 na ul. Mickiewicza udzielono pomocy osobie bezdomnej dowożąc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • W dniu 17.04.2014 na ul. Traugutta współpracowano z pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w celu wykrycia ewentualnych nielegalnych podłączeń do kanalizacji.
 • W dniu 17.04.2014 na ul. Izy Zielińskiej ujęto trzech nieletnich przebywających na dachu wieżowca, których następnie przekazano prawnym opiekunom.
 • W dniu 18.04.2014 na ul. 1 Maja współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej przy realizacji zgłoszenia dotyczącego wylewania niebezpiecznych substancji.
 • W dniu 18.04.2014 powiadomiono Państwową Straż Pożarną o pożarze budynku przy ul. Wyspiańskiego oraz zabezpieczano działania strażaków.
 • W dniu 20.04.2014 współpracując z funkcjonariuszami policji zabezpieczano przebieg rezurekcji w parafii św. Cyryla i Metodego.
 • W dniu 21.04.2014 operator przy użyciu systemu monitoringu miejskiego zauważył na ul. Waryńskiego jak trzy osoby z balkonów mieszkań oblewają wodą przechodzące osoby. W wyniku interwencji strażników doszło do zaprzestania polewania a uczestnicy zdarzenia zostali pouczeni i uświadomieni o ewentualnych konsekwencjach karnych.
 • W dniu 24.04.2014 zabezpieczano przebieg koncertu Synfonni Varsovi odbywającego się w Centrum Kultury.
 • W dniu 25.04.2014 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Erica W., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na w/w nałożono mandat karny.

Przeprowadzono kontrolę na części ul. Jaktorowskiej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono również kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na części posesji przy ul. Jaktorowskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W jednym przypadku udzielono pouczenia za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 48 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 81 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 35 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 41 dotyczyło m.in. zakłócania spokoju i porządku publicznego, zagrożeń w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-04-28
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-04-28 14:56
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-28 14:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139044
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51