Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(05.05.2014-11.05.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 42 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 05.05.2014 na ul. Kościuszki 37 ujęto Łukasza Z. spożywającego alkohol w miejscu publicznym oraz jadącego rowerem w stanie nietrzeźwości, dalsze czynności w sprawie prowadzi KPP Żyrardów.
 • W dniu 06.05.2014 na ul. Kościuszki 33 ujęto Grażynę M. dopuszczającą się nieobyczajnego wybryku, w/z z popełnionym wykroczeniem podjęto kroki zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.
 • W dniu 07.05.2014 na terenie Parku Dittricha ujęto Adriana H., Kamila Ś. Oraz Kamila Z. spożywających alkohol w miejscu publicznym oraz dopuszczających się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych za popełnione wykroczenia.
 • W dniu 07.05.2014 na ul. Skrowaczewskiego 21 wyciągnięto konsekwencje w postaci mandatu karnego, wobec właściciela psa, który nie zachował środków ostrożności przy jego trzymaniu.
 • W dniu 08.05.2014 na ul. Limanowskiego 30 ujęto Tadeusza K. dopuszczającego się nieobyczajnego wybryku, w/z popełnionym wykroczeniem na w/w nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kontrolą objęto ulicę Legionów Polskich. W przypadku ujawnienia uchybień osoby odpowiedzialne zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Orlika. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W minionym tygodniu realizowano działania zabezpieczające organizowanych na terenie miasta imprez okolicznościowych i rekreacyjnych.

Podczas pełnionych służb dokonano 43 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 68 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 16 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu, a 47 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz w płatnej strefie bez zgody administratora; przewróconych elementów wystawy na Placu Jana Pawła II; niszczenia urządzeń użytku publicznego; osoby leżącej na chodniku i ławce; awarii oświetlenia ulicznego; przekręconego znaku drogowego; zanieczyszczonych miejsc publicznych; nieletnich strzelających z pistoletów na kulki w kierunku samochodów i ludzi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Prewencji Paweł Leszkiewicz
  data wytworzenia: 2014-05-12
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-05-12 14:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-12 14:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135421
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51