Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(12.05.2014-18.05.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 27 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 17.05.2014 na ul. Mireckiego ujęto Szczepana A., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • Również w dniu 17.05.2014 na ul. Mickiewicza ujęto Tomasza L., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 12.05.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto nieletniego, który dokonywał napisów na parkowej altanie oraz przebywał poza szkołą w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. Nieletniego przekazano pedagogowi szkolnemu.
 • W dniu 12.05.2014 na ul. Chmielnej ujęto Kazimierza M., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 12.05.2014 na ul. Leszno w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniu 13.05.2014 na kierującą samochodem, która wjechała do lasu, nie posiadając do tego uprawnień nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.
 • W dniu 14.05.2014 z ul. Szulmana odholowano na parking samochód marki Nissan Micra, którego stan wskazywał na to, że nie jest używany. Efektem podjętych działań było „odzyskanie” jednego miejsca parkingowego w centrum miasta, czyli w rejonie w którym standardowo są problemy z zaparkowaniem pojazdu.
 • W dniu 15.05.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Sławomira Sz., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 16.05.2014 na ul. Mireckiego ujęto Mariusza M., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniach 16-18.05.2014 zabezpieczano przebieg „Międzynarodowego Turnieju Koszykówki” odbywającego się na hali sportowej przy ul. Jodłowskiego.
 • W dniu 17.05.2014 zabezpieczano przebieg wystawy fotograficznej odbywającej się w Muzeum przy ul. Dittrcha.

Na ul. Mielczarskiego przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Wasilewskiego. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynu. Nałożono jeden mandat karny oraz udzielono jednego pouczenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 33 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 7 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 23 dotyczyło m.in. bójki, nieobyczajnych wybryków, aktów wandalizmu, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-05-19
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-05-20 08:24
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-20 09:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135432
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51