Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(26.05.2014-01.06.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 42 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 31.05.2014 na ul. Mireckiego ujęto Izabelę P. oraz Michała Cz. którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniach 27 i 29.05.2014 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości.
 • W dniu 27.05.2014 na ul. Ogińskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniach 28 i 29.05.2014 funkcjonariusze S.M. przeprowadzili kontrolę legalizacji wag i odważników. W wyniku podjętych działań udzielono pięciu pouczeń oraz nałożono jeden mandat karny.
 • W dniu 29.05.2014 na ul. Legionów Polskich na jedną osobę nałożono mandat karny w związku z prowadzeniem handlu w miejscu do tego nie dopuszczonym.
 • W dniu 29.05.2014 z ul. Mielczarskiego odholowano na parking samochód marki Opel Astra. Kierujący zaparkował w/w pojazd w bramie wjazdowej uniemożliwiając tym samym wjazd i wyjazd innych pojazdów. Kierujący został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty odholowania pojazdu i parkowania na parkingu strzeżonym.
 • W dniu 29.05.2014 na ul. Moniuszki wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 31.05.2014 zabezpieczano przebieg meczu piłkarskiego Żyrardowianki na stadionie przy ul. Piastowskiej.
 • W dniu 1.06.2014 funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka, który odbył się na pl. Jana Pawła II. Strażnicy oprócz prezentacji materiałów z zakresu bezpieczeństwa i porządku, które oczywiście były przekazywane wszystkim chętnym a w szczególności dzieciom, organizowali również różnorakie konkursy. Tak więc można było wziąć udział w konkursie plastycznym, którego motywem przewodnim było bezpieczeństwo, rozwiązywać zagadki, docierać do wyznaczonego celu poprzez labirynt, sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego. Uzupełnieniem wachlarza konkursów były gry i zabawy zręcznościowe. Strażnicy oczywiście zadbali, żeby zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymali stosowne nagrody a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Okulickiego. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Słowackiego przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 32 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 48 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 2 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 24 dotyczyło m.in. uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-06-02
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-06-03 09:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-03 09:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139066
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51