Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(16.06.2014-22.06.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi  54 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 17.06.2014 na ul. Mostowej ujęto Ireneusza Z., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • Również w dniu 17.06.2014 na ul. F. de Girarda ujęto Magdalenę B. oraz Łukasza M., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 19.06.2014 na ul. Narutowicza ujęto Arkadiusza D., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 17.06.2014 udzielono asysty pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • W dniu 17.06.2014 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości.
 • W dniu 19.06.2014 zabezpieczano przebieg uroczystości „Bożego Ciała” w rejonie ul. Narutowicza oraz przy współpracy z funkcjonariuszami policji przebieg procesji w poszczególnych parafiach.
 • W dniu 20.06.2014 na ul. Reymonta wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 20.06.2014 na terenie Targowiska Miejskiego ujęto Henryka K., który znajdując się pod wpływem alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. Na sprawcę zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

W trzech przypadkach udzielono pouczeń w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psów.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczenia.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Mickiewicza. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Dekerta przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 34 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 80 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 30 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 42 dotyczyło m.in. bójek, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zagrożenia w ruchu drogowym, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-06-23
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-06-25 08:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-25 08:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135309
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51