Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(23.06.2014-29.06.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 46 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 24.06.2014 na ul. Kościuszki ujęto Piotra S., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 25.06.2014 na ul. Mostowej ujęto Justynę Cz., Mariolę K. oraz Leszka K., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 23.06.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Kamila D., który niszczył parkową altanę czyli urządzenie przeznaczone do użytku publicznego. Na w/w zostanie nałożony mandat karny.
 • W dniu 24.06.2014 na ul. Kościuszki ujęto Michała D., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na sprawcę zostanie sporządzony wniosek o ukaranie.
 • W dniu 25.06.2014 z ul. F. de Girarda odholowano na parking samochód, którego stan wskazywał, że nie jest używany.
 • W dniach 25 i 26.06.2014 zabezpieczano przebieg meczu koszykówki odbywającego się w hali sportowej przy ul. Jodłowskiego.
 • W dniu 25.06.2014 na ul. Barona ujęto Jacka P., który używał słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Na sprawcę nałożono mandat karny.
 • W dniu 25.06.2014 na ul. Okrzei nałożono mandat karny na Annę K., która zanieczyściła miejsce publiczne.
 • W dniu 26.06.2014 zabezpieczano miejsce wypadku drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Limanowskiego/Żeromskiego.
 • W dniu 27.06.2014 współpracowano z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska U.M. oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości.
 • W dniu 28.06.2014 zabezpieczano przebieg festynu zorganizowanego przy ul. Reymonta. Dodatkowo na festynie funkcjonariusze Straży Miejskiej propagowali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i porządku oraz działalności S.M.

W dwóch przypadkach udzielono pouczeń w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psów.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczenia.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Borówkowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Piastowskiej przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 35 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyło zdarzeń drogowych, 9 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 9 dotyczyło m.in. uszkadzania urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-06-30 15:14
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-01 08:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 138998
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51