Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(30.06.2014-06.07.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi  41interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 03.07.2014 na ul. Mireckiego ujęto Paulinę Z., która spożywała alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w został nałożony mandat karny.

Ponadto:

 • W dniu 05.07.2014 zabezpieczano przebieg Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przy ul. Wittenberga.
 • W dniu 06.07.2014 zabezpieczano przebieg koncertu odbywającego się w budynku „Resursy”.

W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Udzielono pouczenia.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Kosima. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Wysockiego przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 34 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 50 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 17 dotyczyło m.in. uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych, osób leżących miejscach publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-07-07
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-07-07 14:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-07 14:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135330
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51