Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(07.07.2014-13.07.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 47 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 07.07.2014 na ul. Kacperskiej ujęto Bartosza Ż. oraz Sebastiana W., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu11.07.2014 na ul. Nowy Świat ujęto Angelikę N., która spożywała alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 11.07.2014 na ul. Mireckiego ujęto Mariusza W., który spożywał alkohol w miejscu publicznym oraz znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku.
 • W dniu 12.07.2014 na ul. Kościuszki ujęto Norberta L. oraz Romana K., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 12.07.2014 na ul. Mireckiego ujęto Mariusza Ł. oraz Marcina Sz., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 12.07.2014 na ul. Mostowej ujęto Norberta K. oraz Mateusza M., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 12.07.2014 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Kamila T., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w został nałożone mandaty karne.

 • W dniu 11.07.2014 na ul. 1 Maja ujęto dwoje nieletnich spożywających alkohol w miejscu publicznym.
 • Również w dniu 11.07.2014 na ul. Żeromskiego ujęto pięcioro nieletnich spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Wszyscy nieletni zostali przekazani do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

Ponadto:

 • W dniu 08.07.2014 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku przy ul. Kościuszki.
 • W dniu 08.07.2014 na ul. Ossowskiego ujęto Jarosława G., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku oraz zanieczyścił miejsce publiczne. Na sprawcę wykroczenia nałożono dwa mandaty karne.
 • W dniach 10-11.07.2014 zabezpieczano przebieg meczów koszykówki odbywających się na hali sportowej przy ul. Jodłowskiego.
 • W dniu 10.07.2014 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Luciana M., który mając środki egzystencji i będąc zdolnym do pracy żebrał. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 12.07.2014 w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniu 13.07.2014 zabezpieczano przebieg koncertu odbywającego się w Parku Miejskim przy ul. Dittricha.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na części posesji przy ul. Poziomkowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na części ul. 1 Maja przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 46 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 91 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 56 dotyczyło zdarzeń drogowych, 12 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 23 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń umieszczonych w płatnej strefie bez zgody administratora, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych, osób żebrzących oraz innych nieprawidłowości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-07-14
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-07-15 08:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-15 08:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135341
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51