Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(14.07.2014-20.07.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 37 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu16.07.2014 na ul. Parkowej ujęto Paulinę Z. Patrycję Ch. oraz Sebastiana T., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym oraz zaśmiecali miejsce publiczne.

Na w/w został nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 14.07.2014 na ul. Okrzei podczas kontroli stwierdzono brak legalizacji wagi. Na osobę handlującą nałożono mandat karny oraz nakazano zaprzestać handlu.
 • W dniu 15.07.2014 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku przy ul. Kamiennej.
 • W dniu15.07.2014 współpracowano z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w celu oceny dobrostanu zwierząt.
 • W dniu 17.07.2014 w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniu 20.07.2014 zabezpieczano przebieg koncertu odbywającego się w Resursie.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na części posesji przy ul. Poziomkowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na części ul. 1 Maja przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 36 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 108 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 68 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 36 dotyczyło m.in. nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń umieszczonych w płatnej strefie bez zgody administratora, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych, osób żebrzących oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-07-21
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-07-22 08:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-22 08:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135351
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51