Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(21.07.2014-27.07.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 23.07.2014 na ul. Lniarskiej ujęto Mateusza B., Patryka L. oraz Kamila Z., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • Również w dniu 23.07.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Dariusza D., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 22.07.2014 na ul. Jasnej w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, w wyniku którego doszło do pogryzienia na właściciela psa nałożono mandat karny oraz zobligowano do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.
 • Również w dniu 22.07.2014 na ul. 1 Maja w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, w wyniku którego doszło do pogryzienia na właściciela psa nałożono mandat karny oraz zobligowano do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.
 • W dniu 22.07.2014 na ul. Skrowaczewskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 25.07.2014 w godzinach wieczornych operator monitoringu miejskiego zaobserwował na ul. Waryńskiego zatrzymujący się samochód z którego wysiadły dwie osoby i zaczęły odkręcać tablicę z numerem rejestracyjnym pojazdu, które następnie ukradli. W związku z powyższym na miejsce zdarzenia został wysłany patrol policji, który zatrzymał sprawców kradzieży.
 • W dniu 27.07.2014 zabezpieczano przebieg koncertu w Parku Miejskim przy ul. Dittricha.

W trzech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono dwa mandaty karne oraz udzielono jednego pouczenia.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Dalekiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Piaskowej przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 38 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 40 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 14 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 20 dotyczyło m.in. chuligańskich wybryków, nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń umieszczonych w płatnej strefie bez zgody administratora, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-07-28
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-08-13 08:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-13 08:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139023
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51