Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(28.07.2014-03.08.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 02.08.2014 na ul. Legionów Polskich ujęto Iwonę K., która spożywała alkohol w miejscu publicznym oraz używała słów nieprzyzwoitych.

Na w/w został nałożony mandat karny.

Ponadto:

 • W dniu 30.07.2014 na ul. Narutowicza ujęto Monikę G., która umyślnie wprowadziła w błąd funkcjonariuszy S.M., co do swojej tożsamości. W związku z powyższym na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 31.07.2014 na ul. Bohaterów Warszawy współpracowano z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w celu oceny dobrostanu zwierząt.
 • W dniu 01.08.2014 współpracowano z przedstawicielem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku przy ul. F. de Girarda.
 • W dniu 02.08.2014 na ul. Skrowaczewskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W jednym przypadku właścicielowi udzielono pouczenia w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa,.
 • W dniu 03.08.2014 zabezpieczano przebieg koncertu odbywającego się w Parku Miejskim przy ul. Dittricha.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na części posesji przy ul. Kanałowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Pięknej oraz ul. Jaktorowskiej przeprowadzono wyrywkową kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 27 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 34 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 7 dotyczyło m.in. ogłoszeń umieszczonych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-08-04
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-08-13 09:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-13 09:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135356
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51