Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(04.08.2014-10.08.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 64 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 06.08.2014 na terenie Parku Dittricha ujęto Damiana G. oraz Karola S., spożywających alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 07.08.2014 na ul. Okrzei ujęto Marka B. oraz Przemysława K., spożywających alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 09.08.2014 na ul. Moniuszki ujęto Macieja K. spożywającego alkohol oraz zaśmiecającego miejsce publiczne.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych za popełnione wykroczenia.

Ponadto:

 • W dniu 05.08.2014 na Pl. Jana Pawła II ujęto Przemysława R. zakłócającego spokój i porządek publiczny będącego pod wpływem alkoholu, na w/w nałożono mandat karny za popełnione wykroczenie.
 • W dniu 09.08.2014 na ul. Wysockiego, w/z z niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, nałożono grzywny w postaci mandatów karnych na właściciela psa, który dopuścił do pogryzienia człowieka oraz nie dopełnił obowiązku, szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kontrolą objęto ulicę Sosabowskiego. W przypadku ujawnienia uchybień osoby odpowiedzialne zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Twardowskiej oraz Peszkowskiego. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W minionym tygodniu realizowano działania zabezpieczające organizowanych na terenie miasta imprez okolicznościowych i rekreacyjnych.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 53 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu, a 22 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych; ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora; przepełnionych koszy ulicznych; mężczyzny dopuszczającego się aktu wandalizmu; uszkodzonego urządzenia użyteczności publicznej; oberwanego banneru; awarii oświetlenia ulicznego; mężczyzny śpiącego w wiacie komunikacji publicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Prewencji Paweł Leszkiewicz
  data wytworzenia: 2014-08-11
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-08-13 10:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-13 10:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135364
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51