Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

KRONIKA (11.08.2014-17.08.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 38 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 14.08.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Dominika Ch., oraz Grzegorza G. spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono grzywny w postaci mandatów karnych za popełnione wykroczenia.

Ponadto:

 • W dniu 12.08.2014 na ul. Okrzei ujęto Władysława S., kierującego pojazdem sprawcę kolizji oraz będącego pod wpływem alkoholu, na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy KPP Żyrardów w celu poprowadzenia dalszych czynności wobec w/w.
 • W dniu 11.08.2014 na ul. Mickiewicza, w/z z niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, nałożono grzywny w postaci mandatów karnych na właściciela psa, który dopuścił do pogryzienia człowieka oraz nie dopełnił obowiązku, szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • W tym samym dniu na ul. Lelewela do potrzebującego mężczyzny wezwano załogę ratownictwa medycznego, w/w decyzją ratowników został hospitalizowany.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kontrolą objęto ulicę Lelewela. W ujawnionych przypadkach uchybień, osoby odpowiedzialne, zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Malinowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W minionym tygodniu realizowano działania zabezpieczające organizowanych na terenie miasta imprez okolicznościowych, rekreacyjnych oraz sportowych.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie udzieliła trzech asyst m.in. dla pracowników Urzędu Miasta oraz MOPS.

Podczas pełnionych służb dokonano 36 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 71 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 33 dotyczyło zdarzeń drogowych (w tym trzech kolizji drogowych), 4 spożywania alkoholu, a 34 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych; ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora; przepełnionych koszy ulicznych; osoby leżącej na schodach budynku PKP; aktu wandalizmu; żebrzącego mężczyzny; powodowania zagrożenia w ruchu drogowym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Prewencji Paweł Leszkiewicz
  data wytworzenia: 2014-08-18
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-08-20 08:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-20 08:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139030
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51