Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(18.08.2014-24.08.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 43 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dwu przypadkach legitymowano osoby w/z z podejrzeniem zaistnienia wykroczenia.

Ponadto:

 • W dniu 19.08.2014 na ul. Radziejowskiej, w/z z niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego na właściciela psa, który dopuścił do pogryzienia człowieka.
 • W dniu 20.08.2014 na ul. Skrowaczewskiego, w/z z niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego na właściciela psa, który dopuścił do pogryzienia człowieka.
 • W dniu 18.08.2014 na ul. Wyspiańskiego zabezpieczano miejsce zarwanej studzienki kanalizacyjnej do czasu usunięcia zagrożenia przez odpowiednie służby.
 • W tym samym dniu na ul. Ossowskiego przy ulicy Mireckiego, zabezpieczano miejsce kolizji drogowej.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kontrolą objęto ulicę 1 Maja na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Okrzei. W ujawnionych przypadkach uchybień, osoby odpowiedzialne, zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Krakowskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W minionym tygodniu realizowano działania zabezpieczające organizowanych na terenie miasta imprez okolicznościowych, rekreacyjnych oraz sportowych.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie udzieliła pięciu asyst m.in. dla pracowników Urzędu Miasta, MOPS oraz PGM.

Podczas pełnionych służb dokonano 26 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 67 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 39 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu, a 26 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych; awarii oświetlenia ulicznego; przepełnionych koszy ulicznych; ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych; chuligańskiego wybryku; powodowania zagrożenia w ruchu drogowym; uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Prewencji Paweł Leszkiewicz
  data wytworzenia: 2014-08-25
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-08-26 12:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-26 12:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135390
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51