Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(25.08.2014-31.08.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 69 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 29.08.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Kamila M. oraz Radosława G., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 27.08.2014 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach realizowanych przez administratora nieruchomości w budynkach przy ul. Kamiennej i ul. Kilińskiego.
 • W związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa w dniu 28.07.2014 na ul. Skrowaczewskiego na właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniu 29.08.20143 na ul. Dekerta współpracowano z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzając kontrolę pod kątem porządkowym oraz zagrożenia pożarowego.
 • W dniu 31.08.2014 współpracując z funkcjonariuszami policji zabezpieczano bieg „Solidarności” odbywający się ulicami miasta.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono mandaty karne oraz zobligowano do usunięcia ogłoszeń.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Sempołowskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Lelewela oraz Skierniewickiej przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 38 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 76 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 32 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 37 dotyczyło m.in. kradzieży, bójki, ogłoszeń umieszczonych w płatnej strefie bez zgody administratora, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych, niesprawnego oświetlenia ulicznego oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-09-01
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-09-01 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 13:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135408
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51