Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(01.09.2014-07.09.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 76 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 07.09.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Tomasza W., Tomasza M. oraz Patryka Z., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniach 2 i 3.09.2014 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku przy ul. Strzeleckiej i Doczkała.
 • W dniu 03.09.2014 na ul. Narutowicza wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 04.09.2014 na ul. Skłodowskiej wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 04.09.2014 na ul. Mireckiego ujęto Bogdana K., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 05.09.2014 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Tomasza H., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniu 06.09.2014 na ul. Parkingowej wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniach 01.09.2014 – 05.09.2014 funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili służby patrolowe w rejonach szkół zlokalizowanych na terenie miasta, realizując działania w zakresie akcji "Bezpieczna droga do szkoły".

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Polnej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Grunwaldzkiej przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 106 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 75 dotyczyło zdarzeń drogowych (w tym jedna kolizja), 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 29 dotyczyło m.in. zanieczyszczonych miejsc publicznych; ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz w płatnej strefie bez zgody administratora; bójki; uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej; uszkodzonego i pociętego banneru reklamowego; żebrzącego mężczyzny; chuligańskiego wybryku; osoby leżącej na ławce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Prewencji Paweł Leszkiewicz
  data wytworzenia: 2014-09-08
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-09-08 14:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-08 14:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135427
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51