Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(8.09.2014-14.09.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 73 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 13.09.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Joannę P. oraz Agnieszkę S., które spożywały alkohol w miejscu publicznym.
 • Również w dniu 13.09.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Rafała W. oraz Kamil T., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W/w pouczono w związku z popełnionym wykroczeniem.

Ponadto:

 • W dniu 08.09.2014 na ul. Legionów Polskich w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniu 10.09.2014 na ul. Struga współpracowano z przedstawicielem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z podejrzeniem samowoli budowlanej.
 • W dniu 14.09.2014 na pl. Jana Pawła II wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W jednym przypadku w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawcy w/w czynu. Nałożono mandat karny.
 • W dniu 13.09.2014 zabezpieczano przebieg Salezjańskiego Święta Młodości zorganizowanego na terenie parafii przy ul. Salezjańskiej.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Zielony Zaułek. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Olsztyńskiej przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 26 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Funkcjonariusze S.M. uczestniczyli w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 101 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 53 dotyczyło zdarzeń drogowych, 9 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 39 dotyczyło m.in. bójek, nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń umieszczonych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-09-15 13:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-15 13:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135436
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51