Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(15.09.2014-21.09.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 51 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu15.09.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Piotra G., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

Ponadto:

W dniu15.09.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Piotra G., który podjął działania mające na celu uszkodzenie kamery monitoringu miejskiego. W/w został przekazany funkcjonariuszom policji w celu osadzenia w areszcie oraz w celu prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 16.09.2014 na ul. Łukasińskiego ujęto Patryka M., który zakłócił spokój i porządek publiczny. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny.

W dniu 17.09.2014 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M., przeprowadzając kontrolę w Parku Miejskim.

W dniu 19.09.2014 dwukrotnie współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzając kontrolę na ul. 1 Maja oraz na ul. Farbiarskiej.

W dniu 19.09.2014 na ul. Narutowicza wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W dniu 20.09.2014 zabezpieczano imprezę charytatywną, zorganizowaną na pl. Jana Pawła II.

W dniu 21.09.2014 na teren Targowiska Miejskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W trzech przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono mandaty karne.

Na ul. Norwida przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 30 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 54 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 21 dotyczyło m.in. bójek, aktów wandalizmu, nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń umieszczonych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
    data wytworzenia: 2014-09-22
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2014-09-22 12:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2014-09-22 12:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135291
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51