Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(22.09.2014-28.09.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 66 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 22.09.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Tomasza P., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 24.09.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Włodzimierza W. oraz Iwonę Sz., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 25.09.2014 na ul. Roosevelta ujęto Filipa R., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 27.09.2014 na ul. I. Zielińskiej ujęto Krzysztofa M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 25.09.2014 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku przy ul. Kościuszki.
 • W dniu 25.09.2014 współpracowano z przedstawicielami Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych na posesji przy ul. Chopina.
 • W dniu 25.09.2014 na ul. Mireckiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 27.09.2014 na ul. Legionów Polskich ujawniono samochód pochodzący z kradzieży. Zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz przekazano sprawę do prowadzenia dalszych czynności funkcjonariuszom policji.
 • W dniu 28.09.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Mateusza C., który dokonał zniszczenia urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego. W związku z popełnionym wykroczeniem na sprawcę czynu nałożono mandat karny.

Podejmowano działania w stosunku do kierujących rowerami, poruszających się po zmroku bez wymaganego oświetlenia. W wyniku podjętych działań nałożono dwa mandaty karne oraz udzielono jednego pouczenia.

W dwóch przypadkach w związku z umieszczaniem ogłoszeń w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych podjęto czynności w stosunku do sprawców w/w czynów. Nałożono jeden mandat karny oraz udzielono jednego pouczenia.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na  posesjach przy ul. Wrzosowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Jaktorowskiej przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas pełnionych służb dokonano 24 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 8 dotyczyło m.in. niszczenia urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego, nieobyczajnych wybryków, ogłoszeń umieszczonych w płatnej strefie bez zgody administratora, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-09-29 14:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-29 14:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51