Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(29.09.2014 - 05.10.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 45 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 29.09.2014 w Parku Miejskim ul. Dittricha ujęto Marka B., oraz Piotra L., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 30.09.2014 na ul. 1 Maja ujęto Zbigniewa J., spożywającego alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 01.10.2014 na ul. Mostowej przy ul. Sikorskiego zabezpieczano miejsce wypadku drogowego.
 • W dniu 02.10.2014 na ul. Spółdzielczej wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 03.10.2014 na ul. Skrowaczewskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 03.10.2014 współpracowano z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asyst przy czynnościach wykonywanych przez administratorów budynków na ul. Kościuszki oraz Legionów Polskich.
 • W dniu 04.10.2014 na ul. Sienkiewicza ujęto Marka K., oraz Sławomira K., którzy znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócali spokój i porządek publiczny. Na w/w zostały nałożone mandaty karne.
 • W dniu 05.10.2014 na ul. Wysockiego, w/z z niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz niedopełnieniem obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie, nałożono grzywny w postaci mandatów karnych na właściciela psa.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Jeleniogórskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Krasińskiego przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 32 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 88 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 61 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 20 dotyczyło m.in.: ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora, zanieczyszczonego pasa drogowego oraz chodnika, uszkodzonych znaków drogowych, osób śpiących na ławkach, osoby posługującej się niebezpiecznym narzędziem (maczetą), przepełnionych koszy ulicznych, bójki osób, nietrzeźwego mężczyzny mającego problemy z przemieszczaniem się.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-10-06 14:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-06 14:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135296
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51