Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(06.10.2014 - 12.10.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 73  interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 06.10.2014 na terenie OSiR-u przy ul. Jodłowskiego ujęto Jakuba M. oraz Andrzeja Ż., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 11.10.2014 na ul. Strażackiej ujęto Mirosława T. oraz Dariusza T., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 07.10.2014 na ul. Strażackiej ujęto osobę, która dokonała uszkodzenia urządzenia służącego do użytku publicznego. W związku z tym, że w/w był osobą nieletnią, sprawę przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.
 • W dniu 08.10.2014 na ul. Dittricha zabezpieczano działania Państwowej Straży Pożarnej przy gaszeniu pożaru budynku.
 • W dniu 09.10.2014 funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził zajęcia profilaktyczne w przedszkolu nr 10, przy ul. Przedszkolnej.
 • W dniu 10.10.2014 na ul. Batalionów Chłopskich na Zdzisława B., który spalał nieczystości nałożono mandat karny.
 • W dniu 10.10.2014 na ul. 1 Maja wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.
 • W dniu 10.10.2014 współpracowano z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora  budynku na ul. Łukasińskiego.
 • W dniu 10.10.2014 z ul. Łukasińskiego dowieziono osobę bezdomną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu udzielenia dalszej pomocy.
 • W dniu 11.10.2014 na Targowisku Miejskim przy ul. Moniuszki ujęto Karola J., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w został nałożony mandat karny.
 • W dniu 11.10.2014 na ul. Dittricha zabezpieczano przebieg koncertu zorganizowanego w Muzeum Lniarstwa.
 • W dniu 12.10.2014 na ul. Ks. Brzóski zabezpieczano przebieg festynu dla dzieci.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na  posesjach przy ul. Różanej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na części ul. 1 Maja przeprowadzono  kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 46 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 56 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 38 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 12 dotyczyło m.in.: nieobyczajnych wybryków, uszkadzania urządzeń użyteczności publicznej, ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-10-13
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-10-14 08:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-14 08:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135304
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51