Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(13.10.2014 - 19.10.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 104 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 18.10.2014 na pl. Jana Pawła II ujęto dwóch nieletnich, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

W/w przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

Ponadto:

 • W dniu 13.10.2014 na ul. Piastowskiej wspierano działania Państwowej Straży Pożarnej przy gaszeniu odpadów organicznych.
 • W dniu 15.10.2014 funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół nr 4.
 • W dniu 15.10.2014 współpracowano z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora  budynku na ul. Kościuszki.
 • W dniu 16.10.2014 z ul. Mireckiego odholowano pojazd marki Opel Astra w związku z parkowaniem na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej. Kierujący oprócz kosztów odholowania pojazdu został ukarany mandatem karnym.
 • W dniu 16.10.2014 współpracowano z przedstawicielami Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku na ul. Parkingowej.
 • W dniu 17.10.2014 na ul. Szulmana ujęto Tomasza J., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócał spokój i porządek publiczny oraz używał słów nieprzyzwoitych. W związku z tym, że Tomasz J. atakował przechodniów oraz nie podporządkował się wydawanym poleceniom i był agresywny w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy, użyto środków przymusu bezpośredniego. W/w za swoje czyny odpowie przed Sądem.
 • W dniu 17.10.2014 w godzinach wieczornych, funkcjonariusze S.M. kontrolowali stan bezpieczeństwa w autobusach komunikacji publicznej.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Wiejskiej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Hulki-Laskowskiego przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 49 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 66 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 38 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 25 dotyczyło m.in.: nieobyczajnych wybryków, uszkadzania urządzeń użyteczności publicznej, ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora, zaśmiecania miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-10-20
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-10-20 13:18
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-20 13:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 138997
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51