Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(20.10.2014 - 26.10.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 97 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 21.10.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Waldemara K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 24.10.2014 na ul. Limanowskiego ujęto Mariusza Ch., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 20.10.2014 w związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych” wspólnie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzono kontrolę cmentarza pod kątem porządkowym.
 • W dniu 24.10.2014 współpracowano z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratora budynku na ul. Kościuszki.
 • W dniu 26.10.2014 na ul. Reymonta ujęto Cezarego L., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu dopuścił się chuligańskiego wybryku.
 • W dniu 26.10.2014 na ul. Reymonta operator monitoringu zauważył mężczyznę, który usuwał baner wyborczy jednego z kandydatów do Rady Powiatu. Wysłany przez dyżurnego S.M. patrol Straży Miejskiej ujął w/w mężczyznę, mieszkańca pobliskiego Korytowa. Funkcjonariusze zabezpieczyli zerwany baner a sprawcę przekazali do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na posesjach przy ul. Sosnowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Sosnowej przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 124 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 92 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 28 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, uszkadzania urządzeń użyteczności publicznej, ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora, zanieczyszczonych miejsc publicznych, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-10-27
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-10-27 14:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-27 14:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135324
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51