Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(03.11.2014 - 09.11.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 61 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 03.11.2014 w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Katarzynę B., Piotra A. oraz Jacka L., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. W/w udzielono pouczeń.
 • W dniu 08.11.2014 na ul. Skrowaczewskiego ujęto Grzegorza G., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Na w/w został nałożony mandat karny.

Ponadto:

 • W dniu 03.11.2014 na pl. Jana Pawła II ujęto Małgorzatę T. oraz Wiesława T., którzy zakłócili spokój i porządek publiczny. W/w udzielono pouczeń.
 • W jednym przypadku podejmowano interwencję w związku z rozwieszaniem plakatów na terenie miasta w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nałożono mandat karny.
 • W dniu 04.11.2014 współpracując z funkcjonariuszami policji zabezpieczano przemarsz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 6.
 • W dniach 4 oraz 7.11.2014 współpracując z pracownikami Markotu-Dar Serca w Oryszewie, udzielono pomocy dwóm osobom bezdomnym.
 • W dniu 06.11.2014 funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół nr 4.
 • W dniu 04.11.2014 na ul. Bohaterów Warszawy w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniu 05.11.2014 na ul. Akacjowej w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniu 06.11.2014 na ul. Wyszyńskiego w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właściciela nałożono mandat karny.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów na  posesjach przy ul. Browarnej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Na ul. Browarnej przeprowadzono  kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w trzech spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 28 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 100 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 46 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 46 dotyczyło m.in.: kradzieży, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej, pozrywanych banerów, zanieczyszczonych miejsc publicznych, zasłabnięcia osoby, ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora i w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-11-10
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-11-13 08:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 08:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135347
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51