Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(10.11.2014 - 16.11.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 50 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 14.11.2014 na pl. Piłsudskiego ujęto Michała S., Andrzeja G. oraz Anetę R.,  którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • Również w dniu 14.11.2014, tym razem na ul. Narutowicza ujęto Bartosza B., który spożywał alkohol w miejscu publicznym oraz zanieczyścił miejsce publiczne.
 • Także w dniu 14.11.2014, tym razem na ul. Okrzei ujęto Łukasza S. oraz Kamila B., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 10.11.2014 na ul. Środkowej patrol Straży Miejskiej zabezpieczał miejsce kolizji drogowej.
 • W dniu 12.11.2014 na ul. Limanowskiego w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właścicielkę nałożono mandat karny.
 • W dniu 14.11.2014 funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził zajęcia profilaktyczne w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 • W dniu 15.11.2014 ujęto Krzysztofa S., który zamalowywał plakaty wyborcze w rejonie ulic Kościelnej/Kościuszki. W/w przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.
 • W dniu 15.11.2014 ujęto trzy osoby nieletnie, które zamalowywały plakaty wyborcze w rejonie ulic Mireckiego/Narutowicza. W/w przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.
 • W dniu 15.11.2014 na ul. Wiejskiej ujęto Jacka Ż., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na w/w zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

Na ul. Jaktorowskiej przeprowadzono wyrywkową kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 31 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 62 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 25 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, bójek, żebractwa, pozrywanych banerów, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora i w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-11-17
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-11-17 14:10
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-17 14:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135357
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51