Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(24.11.2014 - 30.11.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 25.11.2014w Parku Miejskim przy ul. Dittricha ujęto Damiana Z. Artura S. oraz Sebastiana Sz., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 26.11.2014 na ul. Lniarskiej ujęto Dariusza K. oraz Marcina F., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym oraz zanieczyścił miejsce publiczne.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 27.11.2014 z ul. Sikorskiego odholowano na parking samochód marki fiat Cinquecento, którego stan wskazywał na to, że nie jest używany. Tym samym odzyskano jedno miejsca parkingowe.
 • W dniu 29.11.2014 na ul. Lelewela w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniu 30.11.2014 na ul. Kościelnej ujęto Piotra P., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny.
 • W dniu 30.11.2014 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Dittricha grupę młodzieży, a w niej młodego mężczyznę, który zataczał się i przewracał, stwarzając zagrożenie dla swojego zdrowia i życia. Wysłany na miejsce patrol Straży Miejskiej podjął interwencję w wyniku której ujęto młodzieńca, który okazał się osobą nieletnią, a jego stan wskazywał na zażycie środków odurzających. Na miejsce wezwano karetkę Pogotowia Ratunkowego. Powiadomiono również funkcjonariuszy policji, którym przekazano sprawę w celu prowadzenia dalszych czynności.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie, sukcesywnie kontynuują prowadzenie zajęć profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w szkołach.

W ubiegłym tygodniu zajęcia przeprowadzono w Zespole Szkół nr 1 dla uczniów klas 0-3 oraz 4-6.

Tematem wiodącym jest oczywiście bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, poruszane w różnych aspektach. Dzieci uczone są jak zachować się w sytuacji zagrożenia powodowanego przez zwierzęta, jak należy postępować w sytuacji kontaktu z osobą obcą. Zwracana jest również uwaga na różne formy i przejawy przemocy, poruszany jest temat substancji zmieniającej stan psycho-fizyczny i wynikające z tego zagrożenia.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, czyli zazwyczaj uczestniczą w nich dzieci z jednej klasy, oraz przy użyciu przekazu multimedialnego opracowanego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

W miesiącu grudniu planowane jest przeprowadzenie kolejnych zajęć profilaktycznych.

Na części ul. Reymonta przeprowadzono wyrywkową kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 46 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 32 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 13 dotyczyło m.in.: pozrywanych banerów, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora i w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-12-01
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-12-01 14:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-01 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135366
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51