Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(01.12.2014 - 07.12.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 96 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

 • W dniu 01.12.2014 funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolując obszar miasta, na ul. Limanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Ossowskiego zauważyli intensywnie wypływającą wodę ze studzienki.

Wydobywająca się woda zalewała ulicę stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. W związku z powyższym powiadomiono dyspozytora PGK o awarii, a patrol S.M. przystąpił do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu odcięcia dopływu wody, podejmując równocześnie działania w zakresie kierowania ruchem drogowym.

 • W dniu 01.12.2014 Patrol Straży Miejskiej, kontrolując budynek przy ul Chopina 2 natknął się na zwłoki mężczyzny, znanego funkcjonariuszom jako osoba bezdomna. Wezwano na miejsce karetkę Pogotowia Ratunkowego oraz patrol policji w celu prowadzenia dalszych działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci mężczyzny.
 • W dniu 01.12.2014 operator monitoringu zauważył na ul. Okrzei przemieszczającą się grupę młodzieży, która swoim zachowaniem mogła stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Operator monitoringu prowadząc obserwację, zarejestrował zachowanie mające znamiona czynu chuligańskiego, które polegało na kopaniu przez dwie osoby z obserwowanej grupy, w urządzenia przeznaczone do użytku publicznego. Wysłany na miejsce patrol Straży Miejskiej podjął interwencję w wyniku której ujęto dwóch młodzieńców, którzy okazali się osobami nieletnimi. Ujęci nieletni zostali przekazani do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.
 • W dniu 03.12.2014 na ul. Krótkiej w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniach 05-07.12.2014 zabezpieczano przebieg Turnieju Koszykówki odbywającego się w hali sportowej przy ul. Jodłowskiego.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów oraz przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy na posesjach przy ul. Świerkowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 12 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 54 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 34 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, uszkodzonych urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora i w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-12-08 14:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-08 14:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135378
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51