Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(08.12.2014 - 14.12.2-014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 83 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 08.12.2014 na ul. Moniuszki ujęto Ireneusza J., który spożywał alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w został nałożony mandat karny.

Ponadto:

 • W dniu 08.12.2014 na ul. Ossowskiego współpracowano z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • W dniu 08.12.2014 w związku z rozlepieniem plakatów wyborczych w okresie poprzedzającym Wybory Samorządowe, które zostały umieszczone na latarniach oraz urządzeniach energetycznych bez zgody właścicieli tych obiektów, na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny.
 • W dniu 10.12.2014 na ul. Rodzinnej udzielono pomocy osobie bezdomnej poprzez wezwanie karetki Pogotowia Ratunkowego, w celu udzielenia pomocy medycznej, a następnie dowieziono do Markotu -Dar Serca” w Oryszewie zapewniając nocleg.
 • W dniu 11.12.2014 na ul. Piastowskiej w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właściciela nałożono mandat karny.
 • W dniu 13.12.2014 na pl. Jana Pawła II współpracując z funkcjonariuszami policji zabezpieczano przebieg zgromadzenia odbywającego się w miejscu publicznym.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów oraz przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy na  posesjach przy ul. Miodowej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 28 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 58 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 39 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 15 dotyczyło m.in.: pozrywanych banerów, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora i w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-12-15 15:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-15 15:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 138985
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51