Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(15.12.2014 - 21.12.2014)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 79 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 08.12.2014 na ul. Moniuszki ujęto Emilię Cz., która spożywała alkohol w miejscu publicznym. W/w udzielono pouczenia.

Ponadto:

 • W dniu 15.12.2014 na ul. Okulickiego w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na jego właścicielkę nałożono mandat karny. W czterech innych przypadkach niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono pouczeń.
 • W dniu 16.12.2014 na ul. Rolnej współpracowano z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.
 • W dniu 17.12.2014 na ul. Limanowskiego odnaleziono torebkę damską z dokumentami oraz rzeczami osobistymi. Odnalezione przedmioty przekazano na Komendę Policji.
 • W dniu 19.12.2014 współpracowano ze Strażą Leśną przeprowadzając na terenie miasta kontrolę legalności sprzedawanych choinek.
 • W dniu 19.12.2014 na ul. Kościelnej ujęto Adama Sz., który dokonał kradzieży telefonu komórkowego. Sprawcę dowieziono na KPP i przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.
 • W dniu 21.12.2014 zabezpieczano przebieg Wigilii Miejskiej na pl. Jana Pawła II.
 • W dniu 21.12.2014 na ul. Limanowskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów oraz przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy na  posesjach przy ul. Dzikiewicza. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 30 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 61 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 38 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 21 dotyczyło m.in.: uszkodzonych banerów, zagrożenia w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń użytku publicznego, zanieczyszczonych miejsc publicznych, ogłoszeń w płatnej strefie bez zgody administratora i w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-12-22
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-12-23 07:58
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-23 08:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135386
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51