Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(12.01.2015-18.01.2015)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 71 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 17.01.2015 na ul. Łukasińskiego ujęto Daniela K. oraz Kamila G., spożywających alkohol w miejscu publicznym.
 • W dniu 18.01.2015 na Pl. Piłsudskiego ujęto Agnieszkę Z. oraz Cezarego G., spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 16.01.2015 na ul. F. de Girarda zabezpieczano miejsce zdarzenia drogowego w wyniku którego doszło do potrącenia rowerzysty. Do czasu przyjazdu patrolu Policji.
 • W dniu 17.01.2015 na terenie Targowiska Miejskiego ujawniono handel zwierzyną łowną, w/z podejrzeniem popełnienia wykroczenia sprawę przekazano do dalszych czynności na KPP Żyrardów oraz do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • W dniu 18.01.2015 na ul. Narutowicza, ujęto obywatela Rumunii w związku ze skłanianiem do żebractwa innej osoby. Na w/w nałożono mandat karny.
 • W dniach 15-16.01.2015 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej udzielając asysty przy czynnościach wykonywanych przez administratorów budynku przy ul. Waryńskiego i Kościuszki.

W minionym tygodniu przeprowadzono kompleksową kontrolę stanu czystości i porządku na terenie miasta. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w stosunku do osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości  i porządku będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 16.01.2015 na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Reymonta 13, funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w organizowanym spotkaniu karnawałowym dla dzieci. W trakcie imprezy przeprowadzono konkurs z zakresu wiedzy o Ruchu Drogowym. Dzieci, które wykazały się największą wiedzą w tym zakresie, zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczyli w dwóch spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 34 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

 

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 61 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 39 dotyczyło zdarzeń drogowych (w tym jedno potracenie rowerzysty), 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 18 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, ujawnionych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, awarii sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego, ubytków w nawierzchni jezdni, osoby leżącej na ziemi, skłaniania do żebractwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Komendanta mgr Zbigniew Begański
  data wytworzenia: 2015-01-19
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2015-01-26 13:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135423
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51