Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(26.01.2015-01.02.2015)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 55 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 31.01.2015 na ul. Limanowskiego ujęto Sebastiana M., Piotra K. oraz Mariusza W., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym, zakłócali spokój i porządek publiczny, używali słów nieprzyzwoitych oraz podczas prowadzonych czynności wprowadzali w błąd funkcjonariuszy, co do swojej tożsamości. W związku ze stawianiem czynnego i biernego oporu w stosunku do w/w użyto środków przymusu bezpośredniego a następnie przewieziono i osadzono do wytrzeźwienia w KPP.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 28.01.2015 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, przeprowadzając wspólnie, kontrolę w budynku przy ul. Mireckiego.
 • W dniu 28.01.2015 w rejonie skrzyżowania ulic Ossowskiego/Limanowskiego patrol Straży Miejskiej podjął czynności w związku z potrąceniem osoby kierującej rowerem przez kierującego samochodem.
  Zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz wezwano karetkę Pogotowia Ratunkowego w celu udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Na miejsce został również wezwany patrol policji w celu prowadzenia dalszych czynności.
 • W dniu 29.01.2015 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Odpadami, przeprowadzając wspólnie, kontrolę porządkową na nieruchomości przy ul. Dolnośląskiej.
 • W dniu 29.01.2015 operator monitoringu zauważył na ul. Mireckiego, jak idąca kobieta w pewnym momencie przewraca się na chodnik. Na miejsce zdarzenia został wysłany patrol S.M., który podjął czynności, a następnie w związku z koniecznością udzielenia pomocy medycznej, na miejsce wezwano również karetkę Pogotowia Ratunkowego.
 • W dniu 29.01.2015 na ul. 1 Maja w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa, na opiekuna nałożono mandat karny.
 • W dniu 31.01.2015 na ul. Kilińskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów oraz kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na posesjach przy ul. Toruńskiej i Rolnej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 25 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 68 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 46 dotyczyło zdarzeń drogowych, a 22 dotyczyło m.in.: aktów wandalizmu, przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym, ujawnionych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, awarii oświetlenia ulicznego, ubytków w nawierzchni jezdni.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Komendanta mgr Zbigniew Begański
  data wytworzenia: 2015-02-02
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2015-02-02 14:28
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-02 14:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135288
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51