Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(09.02.2015-15.02.2015)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 76 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 10.02.2015 na ul. 1 Maja ujęto Damiana H. oraz Dawida W., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w nałożono mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 10.02.2015 z ul. Limanowskiego odholowano na parking strzeżony samochód marki Volkswagen oraz samochód marki Audi, które były zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  ​Właściciele pojazdów oprócz konsekwencji poniesionych w związku z popełnionym wykroczeniem, ponieśli także koszty odholowania pojazdów.
 • W dniu 12.02.2015 współpracowano z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wydziału Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Odpadami, przeprowadzając wspólnie, kontrolę porządkową na nieruchomości przy ul. Dolnośląskiej w związku z podejrzeniem prowadzenia demontażu pojazdów, bez zezwolenia.
 • W dniu 13.02.2015 na ul. Kilińskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.
 • W dniu 13.02.2015 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Odpadami, przeprowadzając wspólnie, kontrolę porządkową na nieruchomości przy ul. Akacjowej w związku z podejrzeniem prowadzenia demontażu pojazdów, bez zezwolenia.
 • W dniu 13.02.2015 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej, przeprowadzając wspólnie, kontrolę pod kątem stwarzania zagrożenia przez rosnące w pasie drogowym drzewo.

Przeprowadzono kontrolę utrzymania czystości i porządku, udokumentowania wywozu nieczystości płynnych, prawidłowego oznakowania posesji oraz posiadania niezbędnych opłat i dokumentów w związku z posiadaniem psów oraz kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na posesjach przy ul. Suchej i Rodzinnej. W stosunku do winnych zaniedbań zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

W minionym tygodniu przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 32 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 65 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 43 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 16 dotyczyło m.in.: aktów wandalizmu, przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, zagrożenia w ruchu drogowym, ujawnionych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Komendanta mgr Zbigniew Begański
  data wytworzenia: 2015-02-16
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2015-02-16 14:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-16 14:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 134068
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51