Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

KRONIKA

(23.02.2015-01.03.2015)

 

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 63 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • W dniu 28.02.2015 na ul. Sikorskiego ujęto Andrzeja H. Dawida K., spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na w/w zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

 • W dniu 23.02.2015 na ul. Skrowaczewskiego podejmowano czynności w związku z plakatowaniem w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Na osobę odpowiedzialną za popełnione wykroczenie nałożono mandat karny.
 • W dniu 23.02.2015 z ul. Akacjowej odholowano na parking strzeżony samochód marki Suzuki, którego stan wskazywał, że nie jest używany.
 • W dniu 24.02.2015 w związku z czynnościami prowadzonymi w Parku Miejskim przy ul. Dittricha osoba kontrolowana popełniła wykroczenie polegające na wprowadzeniu w błąd, co do swojej tożsamości, funkcjonariuszy S.M. W/w osobę ukarano grzywną w postaci mandatu karnego.
 • W dniu 24.02.2015 na ul. Limanowskiego nałożono mandat karny na właściciela psa, który nie zachował środków ostrożności przy jego trzymaniu.
 • W dniu 24.02.2015 wykorzystując system monitoringu miejskiego na ul. 1 Maja ujęto dwie nieletnie osoby, które rozlepiały różnego rodzaju naklejki na znakach drogowych i urządzeniach użyteczności publicznej. Osoby nieletnie zostały przekazane do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

W minionym tygodniu przeprowadzano kontrolę stanu czystości i porządku na terenie miasta. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w stosunku do osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku, nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 3 pouczeń.

W dniu 28.02.2015 na ul. Mostowej ujęto Daniela S., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. W/w ukarano mandatem karnym.

W dniu 1.03.2015 współpracując z policją, OSP, harcerzami oraz organizatorem zabezpieczano trasy dwóch biegów dla mieszkańców, stanowiących uzupełnienie obchodów „Dnia Żołnierzy Wyklętych”.

Funkcjonariusz S.M. uczestniczyli w jednym spotkaniu z mieszkańcami miasta.

Podczas pełnionych służb dokonano 24 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.

Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 64 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 45 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in.: chuligańskich wybryków, przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych, ujawnionych ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zagrożenia w ruchu drogowym, uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej oraz innych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Komendanta mgr Zbigniew Begański
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2015-03-02 13:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-02 13:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139057
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-30 13:51