Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Historia Żyrardowskiej Straży Miejskiej

Żyrardowska Straż Miejska jest umundurowaną jednostką organizacyjną Miasta 

 

Żyrardowa utworzoną dniem 10 kwietnia 1992 roku Zarządzeniem Nr 1 Prezydenta

 

Miasta Żyrardowa w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII / 136 / 92 z dnia 6

 

lutego 1992 r. w celu wykonywania zadań w zakresie porządku publicznego

 

wynikającego z Ustawy o Policji, przepisów gminnych oraz Statutu Straży Miejskiej.

 

Początkowo dziesięciu przeszkolonych przez policję osób rozpoczęło egzekwowanie

 

przepisów porządkowych, kontrolę służb odpowiedzialnych za czystość ulic  oraz

 

likwidację nielegalnego handlu.

 

Z dniem 1 stycznia 1995 roku Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr VIII / 40 / 94 nastąpiła

 

reorganizacja Straży Miejskiej przekształcając jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego

 

 „Straż Miejska” w jednostkę budżetową „Straż Miejska”.

 

Dzięki porozumieniu zawartym w dniu 26 marca 2001 pomiędzy Prezydentem Miasta

 

Żyrardowa a Komendantem Powiatowym Policji w Żyrardowie, w dniu 15 września 2001 roku

 

został uruchomiony system monitoringu wizyjnego wybranych obszarów miasta Żyrardowa,

 

obsługiwany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej  w jej siedzibie.

 

Na dzień dzisiejszy, na terenie miasta działają 26 kamery szybkoobrotowe oraz 3 kamer

 

stacjonarnych.

 

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna spowodowała zmiany w

 

funkcjonowaniu żyrardowskiej Straży Miejskiej. Sposób jej działania oraz zakres

 

realizowanych zadań ulega ciągłemu procesowi dostosowawczemu do

 

aktualnych potrzeb.

 

Dzięki decyzjom Władz Miasta o zmianie struktury organizacyjnej formacji z dniem

 

29 maja 2008 r. Uchwałą Nr XXIII / 182 / 08 Rady Miasta Żyrardowa udało się dostosować

 

jej formę działalności do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, a przez  to zapewnić

 

stały wzrost skuteczności realizowanych zadań przez Straż Miejską.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2008-09-11 13:34
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-26 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4286
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-04-26 14:05